+420 840 999 555

Finanční poradenství a pojmy

             

 

V případě, že si nevíte s čímkoli rady, neváhejte se s důvěrou obrátit na spolupracovníky

společnosti DOOR FINANCIAL a.s. Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme!

                                                            

 

 

Máte zájem o půjčku ?
840 999 555

Finanční pojmy

Splátka zahrnující jak úrok, tak část splácené jistiny zápůjčky, tedy část půjčených peněz. Týdenní splátky nebankovních půjček od DOOR FINANCIAL jsou sjednávány jako anuitní, to znamená, že výše splátky zůstává každý týden stejná, nemění se.
Převod peněz z jednoho bankovního účtu na druhý, nedochází k fyzickému předávání peněz v hotovosti. Většina klientů DOOR FINANCIAL volí hotovostní variantu půjčky, kdy dostanou peníze v hotovosti na ruku.
Schopnost klienta půjčku splácet, k jejímu posouzení slouží především doklady o příjmech a údaje o majetkových poměrech domácnosti. Některé společnosti kvůli posouzení bonity klienta nahlížejí do registru dlužníků. Obchodní zástupci společnosti DOOR FINANCIAL prověřují schopnost klienta půjčku splácet především s ohledem na to, že v žádném případě není cílem společnosti dojednat půjčku, kterou klient nebude schopen zaplatit.
Ze zákona se jedná o úvěr, který dlužník splácí déle než jeden rok. DOOR FINANCIAL poskytuje dlouhodobé nebankovní půjčky s dobou splácení 60 týdnů.
Ten, kdo si peníze půjčuje. V případě DOOR půjčky klient společnosti DOOR FINANCIAL. Podle platného občanského zákoníku je dlužník označován jako vydlužitel.
Vybírání splátek v hotovosti prostřednictvím obchodního zástupce. U společnosti DOOR FINANCIAL probíhá splácení půjček na týdenní bázi v pohodlí domova klientů.
Půjčka, u níž jsou klientovi peníze vyplaceny v hotovosti.
Zvláštní soudní řízení, v rámci kterého se řeší proces oddlužení. Dochází k němu ve chvíli, kde daná fyzická osoba již není schopna splácet své dluhy, které vznikly například uzavřením velkého počtu půjček a úvěrů u různých bankovních i nebankovních společností.
Částka, kterou si dlužník půjčí. V případě DOOR půjčky se jedná o sumu v rozmezí 5 – 50 tisíc korun.
Evidence zaplacených splátek. V případě DOOR půjčky se jedná o přehlednou tabulku, která klientovi umožňuje mít dohled nad splácením hotovostní půjčky a zároveň je dokladem, že jednotlivá týdenní splátka byla uhrazena. Používá se především pro hotovostní inkaso, tedy vybírání splátek v hotovosti.
Ze zákona se jedná o úvěr s dobou splatnosti kratší než jeden rok. DOOR FINANCIAL poskytuje krátkodobé nebankovní půjčky s dobou splácení 45 týdnů.
Podle zákona je lichva trestný čin, kterého se věřitel dopustí v případě, že vědomě zneužije rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo rozrušení žadatele o půjčku. Nejde tedy o nepřiměřený zisk poskytovatele půjčky.
Tzv. osobní bankrot. Jedná se o krajní řešení ve chvíli, kdy je jednotlivec natolik zadlužen, že není dále schopen dluhy splácet. Týká se pouze fyzických osob a to pouze v případě, že dluhy nejsou výsledkem podnikatelské činnosti. Jeho dluhy jsou sjednoceny a k uspokojení věřitelů dochází podle toho, zda je jejich pohledávka zajištěna či nikoliv. Část dluhů může být dlužníkovi odpuštěna, zbytek je hrazen například na základě splátkového kalendáře.
Peníze, které věřitel poskytne na předem sjednanou dobu dlužníkovi, který je pak věřiteli splácí. Existují různé varianty půjčky, jako je například spotřebitelský úvěr, nebankovní půjčka, hotovostní půjčka, rychlá půjčka, bezúčelová půjčka či půjčka bez ručitele.
Databáze fyzických i právnických osob, které neplní své finanční závazky, tedy například řádně neplatí splátky úvěru či půjčky. Bankám i nebankovním společnostem slouží k tomu, aby mohly lépe posoudit důvěryhodnost a bonitu potenciálního klienta, tedy jeho schopnost půjčku či úvěr pravidelně a řádně splácet.
Ustanovení ve smlouvě o zápůjčce (půjčce), které uvádí, že případné majetkové spory vyplývající z neplnění smlouvy mohou řešit místo obecných soudů tzv. rozhodci. Spor se tedy řeší mimosoudně. Smlouva o zápůjčce od společnosti DOOR FINANCIAL rozhodčí doložku neobsahuje.
Zkratka pro termín "roční procentní sazba nákladů". Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Jedná se o parametr, který má spotřebitelům pomoci orientovat se v nabídce úvěrů a půjček jednotlivých společností. DOOR FINANCIAL nabízí půjčky, které mají RPSN v rozmezí 37,79 % – 43,95 %.
Osoba, která se osobně zaručí za to, že dlužník půjčku splatí. V případě, že se tak nestane, musí doplatit dlužnou částku. Společnost DOOR FINANCIAL poskytuje půjčky bez ručitele.
Částka, kterou klient pravidelně platí a postupně tak půjčku splácí. V případě DOOR půjčky se jedná o týdenní splátky.
Jedná se o půjčku pro fyzické osoby, většinou na nákup spotřebního zboží či běžných služeb. DOOR FINANCIAL poskytuje spotřební úvěry od 5 do 50 tisíc korun.
Částka, kterou dlužník musí zaplatit za poskytnutí úvěru či půjčky věřiteli. Udává se v procentech v poměru k půjčené částce. Tedy v případě, že si vypůjčíte 5000 korun s 20% úrokem, bude úrok činit 1000 korun.
Částka, kterou musíte zaplatit v případě, že nesplácíte půjčku včas.
Ten, kdo půjčuje peníze. V případě DOOR půjčky je to společnost DOOR FINANCIAL a.s. Podle platného občanského zákoníku je věřitel označován jako zapůjčitel.
Podle platného občanského zákoníku je jako vydlužitel označován dlužník, tedy ten, kdo si peníze půjčuje. V případě DOOR půjčky klient společnosti DOOR FINANCIAL.
Nový občanský zákoník nahradil slovo půjčka termínem zápůjčka. Jedná se o to samé.
Podle platného občanského zákoníku je termínem zapůjčitel označován věřitel, tedy ten, kdo peníze půjčuje. V případě DOOR půjčky se jedná o společnost DOOR FINANCIAL.
Chci zažádat o půjčku
Telefonicky Přes kontaktní formulář
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací